Nařízení hejtmanky Středočeského kraje

V souvislosti s nouzovým stavem je nařízen hejtmankou Středočeského kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotních zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Středočeského kraje. Nařízení platí od 18.03.2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. V případě nesplnění povinností tohoto nařízení lze uložit pokutu až do výše 20 000,- Kč.