Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu 15.9.2018