Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven a otevřen dne 25.5.2019 od 8:30hod v průhonu u hasičárny.

Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven dne 25.5.2019 v čase 12:20 – 12:35 u Staré hospody.