Uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu

Dne 3.1.2020 byla uveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na profilu zadavatele hostovaný v NEN https://nen.nipez.cz/profil/Odrepsy