Všeobecné zásady chování při mimořádné události

Všeobecné zásady chování při mimořádné události zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice pokud jste původcem, nebo jste zjistil mimořádnou událost volejte na některé z tísňových čísel – 112, 150, 155, lze volat i na městskou (obecní) policii – 156 … Pokračování textu Všeobecné zásady chování při mimořádné události