Krizová čísla

Krizová čísla

záchranná služba 155
hasiči 150
policie 158
městská policie 156
integrovaný záchranný systém 112
obvodní oddělení policie

974878760 ,   602 264 577

městská policie Poděbrady     325600212
 

 

 

 

Poruchy

elektřina 840 850 860
plyn pohotovost 1239
voda 603 511 096 Netík Vladimír
730 195 786 Bohuslav Stanislav

Důležitá telefonní čísla pro případ ohrožení osob, zvířat nebo životního prostředí

Orgány ochrany ovzduší a odpadového hospodářství,
ochrana podzemních a povrchových vod:

Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
233 066 111
Krajský úřad Středočeského kraje 257 280 111
Městský úřad Poděbrady 325 600 248
ved. odboru životního prostředí 325 501 401

Vodní hospodářství – únik závadných látek do toku:

Povodí Labe s. p. Hradec Králové 495 088 111
495 088 720
495 088 730

Vodní hospodářství – únik závadných látek do kanalizace:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 325 513 243-4
325 513 517
325 513 804
602 422 458

Podezření na týrání zvířat:

Státní veterinární správa Nymburk
(se sídlem v Poděbradech)
325 625 610

Ohrožení zdraví lidí a zvířat v důsledku chemických postřiků rostlin:

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský
(pobočka Nymburk)
725 428 950

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje pracoviště Nymburk

325 511 551

325 512 665

Obrana, krizové řízení, tajemní, bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Poděbrady

Lucie Lokajíčková                325 600 235

725 022 631

Hlášení nákaz 736 521 357

Krajská veterinárná správa – krizové oddělení – Poděbrady Východní

720 995 204

https://www.facebook.com/khsstc/

https://www.svscr.cz/od_ledna_jednodussi_hlaseni_o_nakazach/