Všeobecné zásady chování při mimořádné události

Všeobecné zásady chování při mimořádné události

  • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice
  • pokud jste původcem, nebo jste zjistil mimořádnou událost volejte na některé z tísňových čísel – 112, 150, 155,
  • lze volat i na městskou (obecní) policii – 156
  • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
  • varujte ostatní ohrožené osoby
  • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
  • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
  • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy
  • pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu

Podrobnější rady o tom, jak se chovat v krizových situacích