Poplatky

Poplatky pro rok 2023

Poplatek za odpad(osoba, rekreační objekt) – 900,-Kč – bez úlev

Poplatek za 1.psa(staršího 3 měsíců věku) – 100,-Kč

Poplatek za každého dalšího psa (staršího 3 měsíců věku) – 150,-Kč

Poplatky pro rok 2022

Poplatek za odpad(osoba, rekreační objekt) – 900,-Kč – bez úlev

Poplatek za 1.psa(staršího 3 měsíců věku) – 100,-Kč

Poplatek za každého dalšího psa (staršího 3 měsíců věku) – 150,-Kč

Poplatky pro rok 2021

Poplatek za odpad(osoba, rekreační objekt) – 750,-Kč

Poplatek pro občany, kteří se více jak 2/3roku zdržují mimo trvalé bydliště – 360,-Kč

Poplatek za 1. psa(staršího 3měsíců věku) – 100,-Kč

Poplatek za každého dalšího psa (staršího 3měsíců věku)- 150,-Kč

Poplatek za parkovné – 2000,-Kč(parkovací místo/rok)