Poplatky

Obecní úřad Odřepsy UPOZORŇUJE občany,

že poplatek za ODPAD je nutné uhradit nejpozději do 28.2.2020. Svozová firma Nykos, již od 1.3.2020 nebude vyvážet popelnice, na kterých nebude umístěna nová známka. Poplatky se budou vybírat od 6.1.2020  Po + St 9-11h, St 18-20h (+ mimořádně určený termín)

Poplatek za odpad(osoba, rekreační objekt) – 750,-Kč

Poplatek pro občany, kteří se více jak 2/3roku zdržují mimo trvalé bydliště – 360,-Kč

Poplatek za 1. psa(staršího 3měsíců věku) – 100,-Kč

Poplatek za každého dalšího psa (staršího 3měsíců věku)- 150,-Kč

Poplatek za parkovné – 2000,-Kč(parkovací místo/rok)