Schválení ERBU a VLAJKY Obce Odřepsy

ERB Obce Odřepsy

Erb obce Odřepsy

VLAJKA Obce Odřepsy

Vlajka obce Odřepsy
  • návrhy schválilo zastupitelstvo Obce Odřepsy na svém zasedání dne 27.2.2017. Návrhy jsou předloženy ke schválení Heraldické komise.
  • Podvýbor pro heraldiku a vexilologii schválil návrh ERBU a VLAJKY Obce Odřepsy dne 3.5.2017
  • Předseda Poslanecké sněmovny udělil 6.6.2017 svým rozhodnutím č. 68 znak a vlajku naší Obci
  • Schválení erbu PS410