Poplatky

Stručný souhrn poplatků v naší obci:

Svoz komunálního odpadu: 900,- Kč / osoba / rok
Dům pro rekreaci : 900,- Kč / čp / rok

Pes:
a) za psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150 Kč

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství :

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  10,-Kč

za zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100,-Kč

za provádění výkopových prací 5,-Kč

za umístění stavebního zařízení 1,-Kč

za umíštění reklamního zařízení 100,-Kč

za umístění lunaparků a jinách obdoných aktrakcí 1Kč

za umístění zařízení cirkusů 1,-Kč

za umístění skládek 10,-Kč

za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1,20,-Kč

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,-Kč

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 4,-Kč

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  10,-Kč

(2) Obec stanovuje poplatek  paušální částkou takto:

a)         za vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa                                50 Kč/týden,

b)              za vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa                             200 Kč/měsíc,

c)              za vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa                              2000 Kč/rok.

d)              za umístění reklamního zařízení 1ks                                                       50 Kč/týden

e)              za umístění reklamního zařízení  1ks                                                   200 Kč/měsíc

f)               za umístění reklamního zařízení  1ks                                                      2000 Kč/rok.

poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 20 Kč

(2)       Paušální částka za lůžko činí 2 000 Kč/rok.

 Sazebník za postkytování služeb  Sazebnik_sluzeb

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD