Struktura Obecního Úřadu

Struktura Obecního Úřadu Odřepsy

Starosta – Vladimír Netík st.
Místostarostka – Mgr. Jana Málková

Zastupitelé:

Josef Brtek

Rudolf Kaňák

Kateřina Martinková

Pavel Rybář

Petr Šimák

účetní – Lucie Bauerová