Struktura Obecního Úřadu

Struktura Obecního Úřadu Odřepsy

Starosta – Vladimír Netík st.
Místostarostka – Mgr. Jana Málková

Zastupitelé:

Václav Brtek

Kateřina Martinková

Michaela Podoláková

Petr Šimák

Jiří Tomsa

účetní – Lucie Bauerová