Svazek obcí NY-KO

Obec Odřepsy – člen  Svazku obcí NY-KO, je s účinností zákona číslo 23/2017 Sb. Od 21.3.2017 O pravidlech rozpočtové odpovědnosti povinnen zveřejňovat návrh rozpočtu, návrh střednědobého výhledu, návrh závěrečného účtu, dále schválený střednědobý výhled, schválený závěrečný účet a schválené rozpočtové opatření.

Na webové adrese Svazku obcí Ny-ko http://ny-ko.cz, v katergorii dokumenty jsou všechny povinné dokumenty zveřejněny.

Na webové adrese Svazku obcí Ny-ko http://ny-ko.cz, v SEKCI ÚŘEDNÍ DESKA  je zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2020 a Návhr střednědobého výhledu rozpočtu