Rozpočtové hospodaření obce Odřepsy

VyvěšenoNázevFormát
1.11.2016Návrh rozpočtu pro rok 2017PDF
25.11.2016Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020PDF
12.12.2016Schválený střednědobý výhled rozpočtuPDF
13.12.2016Schválený rozpočet pro rok 2017PDF
31.1.2017Rozpočtové opatření č. 1PDF
3.4.2017Rozpočtové opatření č.2PDF
4.7.2017Rozpočtové opatření č.3PDF
6.10.2017Rozpočtové opatření č.4PDF
11.12.2017Rozpočtové opatření č. 5PDF
31.10.2017Návrh rozpočtu 2018PDF
16.11.2017Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020PDF
5.12.2017Předběžné plnění rozpočtu 2017PDF
5.12.2017Schválený rozpočet pro rok 2018PDF
29.1.2018Rozpočtové opatření č.1PDF
30.3.2018Rozpočtové opatření č.2PDF
6.6.2018Rozpočtové opatření č.3PDF
5.10.2018Rozpočtové opatření č.4PDF
12.11.2018Rozpočtové opatření č. 5PDF
14.11.2018Návrh rozpočtu 2019PDF
14.11.2018Rozpočtový výhled 2020-2022PDF
14.11.2018Průběžné hodnocení rozpočtu 2018 ke dni 31.10.2018PDF
10.12.2018Rozpočet 2019PDF
10.12.2018Rozpočtové opatření č.6PDF
23.1.2019Rozpočtové opatření č.1PDF
17.4.2019Rozpočtové opatření č.2PDF
13.5.2019Návrh závěrečného účtu 2018PDF
13.5.2019Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018PDF
13.5.2019Rozvaha k 31.12.2018PDF
13.5.2019Příloha k 31.12.2018PDF
13.5.2019Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018PDF
20.5.2019Rozpočtové opatření č.3PDF
19.6.2019Rozpočtové opatření č.4PDF
20.6.2019Závěrečný účet obce Odřepsy PDF
9.9.2019Rozpočtové opatření č.5PDF
10.10.2019Průběžné plnění rozpočtu k 31.9.2019PDF
10.10.2019Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023PDF
10.10.2019Návrh rozpočtu 2020PDF
11.11.2019Zápis z dílčího přezkoumání obcePDF
11.12.2019Rozpočtové opatření č.6PDF
13.12.2019Schválený rozpočet na rok 2020PDF
3.2.2020Rozpočtové opatření č. 1PDF
20.2.2020Návrh závěrečného účtu 2019PDF
20.2.2020Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019PDF
20.2.2020FIN k 31.12.2019PDF
20.2.2020Rozvaha k 31.12.2019PDF
20.2.2020Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019PDF
20.2.2020Příloha k 31.12.2019PDF
2.4.2020Rozpočtové opatření č.2PDF
23.4.2020Závěrečný účet obce za rok 2019PDF
23.4.2020Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019PDF
23.4.2020FIN k 31.12.2019PDF
23.4.2020Rozvaha k 31.12.2019PDF
23.4.2020Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019PDF
23.4.2020Rozpočtové opatření č.3PDF
23.4.2020Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019PDF
29.6.2020Rozpočtové opatření č.4PDF
31.8.2020Rozpočtové opatření č.5PDF
1.10.2020Rozpočtové opatření č.6PDF
12.11.2020Návrh rozpočtu 2021PDF
12.11.2020Průběžné plnění rozpočtu ke dni 30.9.2020PDF
12.11.2020Rozpočtový výhled 22-24-návrhPDF
17.12.2020Schválený rozpočet na rok 2021 v paragrafovém PDF
17.12.2020Rozpočtový výhled 22-24 - schválenýPDF
31.12.2020Rozpočtové opatření č.7PDF
8.2.2021Rozpočtové opatření č. 1PDFPDFPDFPDF
24.3.2021Rozpočtové opatření č. 2PDFPDFPDF
9.6.2021Rozpočtové opatření č. 3PDFPDFPDF
13.9.2021Rozpočtové opatření č. 4PDF
30.9.2021Dílčí přezkoumání hospodaření 2021 PDF