Územní plán obce Odřepsy

Územní plán obce Odřepsy není vytvořen v elektronické podobě. Jeho listiné provedení je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Odřepsích v úředních hodinách nebo na MěÚ Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí – Oddělení stavebního úřadu a územního plánování.

Nyní probíhá příprava nového územního plánu, který bude po schválení umístěn, zde na webových stránkách obce Odřepsy.