Výkazy Obce Odřepsy

Vyvěšeno dnePředmětFormát
7.4.2017Rozvaha I.QPDF
7.4.2017Výkaz zisků a ztrát I.QPDF
7.4.2017Příloha I.QPDF
21.2.2016Rozvaha rok 2016PDF
21.2.2016Příloha rok 2016PDF
21.2.2016Výkaz zisku a ztrát rok 2016PDF