Ztráty a nálezy

Vámi nalezené věci odevzdané na Obecní úřad, bude OÚ Odřepsy ode dne 19.10.2016 zadávat na http://www.eztraty.cz/

Povinnost občana, je nalezenou věc odevzdat – na Obecním úřadu dostanete potvrzení o odevzdání nálezu

Obecní úřad vyvěsí, že se věc nalezla

Majitel ztracené věci má šanci ji nalézt.

Jak ochránit i své ostatní věci před ztrátou?

Navštivte internetovou adresu http://www.eztraty.cz/ a získejte ochranu pro všehcny své věci.