Nouzový stav

Mimořádná opatření

Zastupitelstvo krajů

Termíny svozů : 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10. od 29.10. opět svozy 1x týdně

Děkujeme našim spoluobčankám za ušité roušky. Moc pro nás tato pomoc znamená. 👏👏👏 Zítra nám dorazí materiál na šití, kdo bude chtít pomoc, budeme rádi.

V souvislosti s nouzovým stavem je nařízen hejtmankou Středočeského kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotních zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Středočeského kraje. Nařízení platí od 18.03.2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. V případě nesplnění povinností tohoto nařízení lze uložit pokutu až do výše 20 000,- Kč.

Obecní úřad Odřepsy, má od dnešního dne tj. 16.3.2020 až do odovolání novou provozní dobu. Pondělí 9–11h a 18–19h, Středa 9–10h a 18–20h. Veškeré požadavky, nejdříve řešte telefonicky, až po telefonické domluvě přijďte na Obecní úřad. Vstup na Obecní úřad je umožněn pouze v roušce, šátku nebo jakkoli, aby byly zakrytá ústa. Jde o naší i Vaší bezpečnost. Děkujeme za pochopení

Příručka pro základní školy a čestné prohlášení

Platné od 24.4.2020 a od 27.4.2020Platné od 24.4.2020 a od 27.4.2020

Platné od 1.4.2020

—————————————————————————————————————————-

PLATNÉ OD 24.3.2020

—————————————————————————————————————————-